:: Актуални обяви

Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина

       Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор
на 20 курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване за специалностите
Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България.
Всички разходи, свързани с обучението, материалите, престоя и пътя на обучаемите се
поемат по проекта. Подкрепата за Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” е
осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.
       Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято
мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности,
които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат
образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите
почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване
благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.
       20-те курсисти ще бъдат обучавани от университетски преподаватели по химия
и биология, проверяващи работите на кандидат-студентите в съответните
университети.
       Условията и сроковете за кандидатстване ще намерите в приложените регламент
и формуляр.
           - Регламентът изтеглете, ОТТУК!

           - Формулярът за участие в конкурса е в прикаченият файл. formuliar_roma_students.doc
 

Още в Актуални обяви:

» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград
» Покана за представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net