:: Актуални обяви

Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили

   Здравните медиатори да се запознаят с писмото и да осъществят незабавни екипни срещи по места с РЗИ и ОПЛ за уточняване на съвместната дейност по изпълнение на указанията на МЗ.
   Здравните медиатори да протоколират срещите и да отразят  дейността си надлежно в отчет.

   Писмото може да бъде изтеглено ОТТУК: Pismo МЗ-Морбили.pdf
 

Още в Актуални обяви:

» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград
» Покана за представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net