:: Актуални обяви

КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

Фондация „Център - Надя” и Национална мрежа на здравните медиатори

в сътрудничество с

Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” и Проект „Права на човека” 

ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС ЗА
ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ: 
21 септември 2015 г.

Изисквания
и условия към кандидатите:
      -      да са завършили средното си образование;

-         да са студенти;

-         да им предстой дипломиране в специалности в сферата на изкуствата;

-         да са бенефициенти на Фондация „СОРМД”;

-         да присъстват на задължително тридневно обучение в началото на месец октомври 2015;

-         при сключен договор за реализация на аудио-визуален продукт да спазват сроковете и условията на договора с краен срок 20 ноември 2015;

 

Какво?

Организациите включени в проекта Ви предлагат незабравимо преживяване, обучение и опит в сферата на аудиовизуалните изкуства, чрез създаване на аудио-визуални продукти – послания свързани с домашното насилие.

Защо?

Фондация „Център Надя” и Национална мрежа на здравните медиатори изпълняват проект „Никой не е защитен от домашното насилие – информационна кампания” в рамките, на който е предвидено включване на студенти и младежи роми чрез обучение за превенция на този вид насилие. Аудиовизуалните продукти изготвени от Вас ще бъдат използвани за информационна кампания сред ромската общност в България и здравните медиатори – роми.

Къде?

Задължителното обучение ще се проведе в рамките на 3 дни на българското черноморие през началото на октомври 2015. На обучението ще придобиете допълнителни и строго специфични познания свързани с развитието на вашите аудио – визуални продукти и начина на представяне на темата „Домашно насилие” в медийното пространство досега.  Вашите аудио-визуални продукти трябва да бъдат реализирани до 20 ноември 2015 г.

Кой?

Вие ще сте активната част от проекта, като организациите ще отговарят за логистичното обезпечаване на дейностите.

Как?

Подайте до 21 септември 2015 г. подписана от вас формата за заявка за участие на е-маил:

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в рамките на 10 работни дни.

 

Лице за контакт и информация:

Мая Стелиянова

Фондация „СОРМД”

Ул. „Лавеле” 16, ет. 4, офис 403

Електронна поща:  steliyanova_ssdid@abv.bg

 

Мобилен телефон: 0877 131 172 Оbiava nasilie i filmi.doc
 

Още в Актуални обяви:

» О Б Я В А - здравен медиатор община Тунджа, 1 юли 2020г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net