:: Актуални обяви

Покана за представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали
                                                 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИРМИ

 

ПОКАНА


За представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали по проект ROMA MATRIX GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES AGREEMENT NUMBER — JUST/2012/FRAC/AG/2624


Уважаеми г-н/ г-жо Управител,

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ Ви кани да представите оферта за изпълнение на услуга по печат на информационни материали съгласно следната техническа спецификация:

Описание на материала

 

Технически характеристики

Мерна единица

Брой

Период на печатане на материалите

Брошура на проекта - 4 страници

Размер: А5; цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 4 стр.; сгъване

брой копия

500,00

май 2013; март 2014

Бюлетин на проекта - 6 бюлетина по 4 страници всеки

Размер: А4; цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 4 стр.; сгъване

брой копия

600,00

юли 2013; ноември 2013; март 2014; юли 2014; ноември 2014; март 2015

Флаер/ дипляна за Roma Matrix центровете

Размер: А4; цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова мат/гланц;
Довършителни операции: сгъване на 2 гънки

брой копия

500,00

юни 2013

Доклад за местни заинтересовани лица относно расизма срещу роми и опита на центровете 4 доклада х 50 страници х 25 копия

Размер: А4;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 115 гр. хромова, мат или гланц; обем 48 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

100

Септември 2013;  март 2014; септември 2014; март 2015

Наръчник за роми за справяне с расизма, докладване и ре-адресиране - 50 страници

Размер: А4;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 115 гр. хромова, мат или гланц; обем 48 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

100

септември 2014

Обучителни материали/ информационни брошури/ брошури за ромски и не-ромски деца, посещаващи училище - 10 страници

Размер: А5;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 8 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

200,00

ноември 2013

Обучителни материали/ информационни брошури/ брошури за ромски деца, непосещаващи училище - 10 страници

Размер: А5;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 8 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

200,00

декември 2013

Обучителни материали/ информационни брошури/ брошури за родители-роми - 10 страници

Размер: А5;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 8 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 300 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

200,00

февруари 2014

Наръчник/ книжка/ доклад за местни здравни специалисти - 25 страници

Размер: А4;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 115 гр. хромова, мат или гланц; обем 24 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

50,00

август 2014

Доклад/книжка за публични власти във връзка с менторство, включване и назначаване на роми на работа - 15 страници

Размер: А4;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 115 гр. хромова, мат или гланц; обем 16 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

15,00

октомври 2014

Брошури за кампания

Тип дипляна
Размер: А4; цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова мат/гланц;
Довършителни операции: сгъване на 2 гънки

брой копия

300,00

март 2014; ноември 2014

Брошури/флаери/наръчник за роми за работа с медии

Размер: А5;
Тяло: цветност: 4+4; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц; обем 16 стр.
Корица: цветност: 4+0; хартия 250 гр. хромова мат/гланц; обем 4 стр.
Довършителни операции: шиене с телчета

брой копия

50,00

септември 2013

Постери на кампанията

Размер: 48 х 69 см; цветност: 4+0; хартия 130 гр. хромова, мат или гланц

брой копия

100,00

юли 2013; ноември 2013; март 2014; юли 2014; ноември 2014

 

Офертата трябва да съдържа ценово предложение – обща стойност на материалите на база единични цени по всяка позиция.

Към горното предложение следва да приложите ЕИК на фирмата, телефон, електронна поща, лице за контакт.

Изборът на изпълнител ще бъде извършен на базата на икономически най-изгодна оферта. На избрания кандидат ще бъде предложен договор за подизпълнител.

Очакваме да изпратите Вашата оферта, сканирана на адрес: cpetkova@gmail.com, d.dilkova@gmail.com, както и по куриер, до офиса на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ 81, вх. В, ет. 2, ап. 4, до Огнян Каменов, най-късно до 17 ч. на 22.07.2013 г.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Цвета Петкова, тел. 0899 844 312 и Диляна Дилкова, тел. 0895 58 55 56.

 

 

16.07.2013 г.                                                   

 

Още в Актуални обяви:

» Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net