:: Кандидат-студентски курсове за роми в МУ

“Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход”

    Екипът на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ) вече четвърта година реализира уникален проект не само за България, но и за цяла Европа, а имено – организиране на подготвителни курсове по биология и химия за млади роми, които искат да станат студенти в медицинските специалности на Медицинските университети (МУ) и Медицинските колежи ( МК) в България.Екипът на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ) вече четвърта година реализира уникален проект не само за България, но и за цяла Европа, а имено – организиране на подготвителни курсове по биология и химия за млади роми, които искат да станат студенти в медицинските специалности на Медицинските университети (МУ) и Медицинските колежи ( МК) в България.
    Вече повече от 90 млади роми са преминали през подготителните курсове по биология и химия, над 50 от тях са студенти по медицина, дентална медицина, фармация и др. През учебната 2012 -2013 в курса продължават обучение общо 8 кандидат-студенти, като всеки един от тях има много добра подготовка и има реален шанс да стане студент в Медицински университет или колеж. Всичко това е възможно благодарение на подкрепата на Ромския Образователен Фонд (www.romaeducationfund.org) summary_project_2013_BG.pdf
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net