:: Здравни медиатори - профили

Лидия Младенова Илиева
Вършец

гр. Вършец,
обл. Монтана

тел:0884 951 404;
имейл: idiailieva019@gmai.com
lidiailieva@zdravenmediator.net
здравен медиатор в Община Вършец, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net