:: Здравни медиатори - профили

Петър Руменов Цветанов
Монтана

гр. Монтана, п.код:3400
районна поликлиника, ет 4, кабинет 401

тел:+359897 9482 08;

имейл: info@zdravenmediator.net
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Монтана, член на УС на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

Човешката цивилизация ще се върне там, откъдето е тръгнала!
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net