:: Здравни медиатори - профили

Анифе Рахим Хасан
Добрич

гр. Добрич,

тел: 0893 544 044;
имейл: anifehasan@zdravenmediator.net
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Добрич, зам. председател на УС на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net