:: Здравни медиатори - профили

Валентина Георгиева Микова
Ботевград

гр. Ботевград
Площад "Освобождение" 13

тел:0893 659 988;
имейл: valentinamikova68@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Ботевград, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net