:: Здравни медиатори - профили

Фиданка Васкова Несторова
Симитли

гр. Симитли
пл. Септември, Читалище "Св. Климент Охридски-1922"

тел:0894 703 977.
имейл: fifi.simitli@abv.bg
http://zdravenmediator.net
Здравен медиатор в община Симитли, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net