:: Здравни медиатори - профили

Надежда Фердова Бейкова
Пазарджик

гр. Пазарджик,
бул. България, №8, сграда на общината;

тел:0893 258 264;
имейл: nadejda.beykova91@gmail.com
http://zdravenmediator.net
Здравен медиатор в община Пазарджик, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net