:: Здравни медиатори - профили

Билгe Бейсимова Наимова
Попово

гр. Попово
ул. Александър Стамболийски, 2; ет. 4; к-т 401

тел:0895 979 942;
имейл: bilge.1997@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Попово, член на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net