:: Здравни медиатори - профили

Лейля Хасан Хюсеин
Варна

гр.Варна,
ул.Иван Рилски 29

тел: 0895 457 451;


имейл: leilyahusein@zdravenmediator.net
lzm_varna@abv.bg
здравен медиатор в Община Варна, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net