:: Здравни медиатори - профили

Афизе Невзатова Хасанова
Попово

гр. Попово
Община Попово, ет.4, к-т 406
тел:0896 817 152;
имейл: serayberk1985@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Попово, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net