:: Здравни медиатори - профили

Янко Любенов Шипаров
Кюстендил

гр.Кюстендил,
кв."Изток"
ул.”Мездра” №2 б

тел: 078 52-68-22;
моб. тел: 0899 132 580;
имейл: q_shiparov@abv.bg
yanko_shiparov@abv.bg
здравен медиатор в Община Кюстендил, член на УС на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори", Председател на Сдружение „Неви Тчерхен” - Нова Звезда - гр. Кюстендил
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net