:: Здравни медиатори - профили

Веселин Александров Димитров
Разлог

гр. Разлог
ул. Вихрен - 9, сградата на читалище "Развитие"

тел:0895 376 656;
имейл: vesdimbro@mail.bg
http://zdravenmediator.net
Здравен медиатор в община Разлог, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net