:: Здравни медиатори - профили

Зелиха Кязим Рашид
Крумовград

с. Вранско, общ. Крумовград
махала: "Чемерика"-16;

тел:0884 664 969;
имейл: zeliha.rashid63@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Крумовград, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net