:: Здравни медиатори - профили

Шефкие Ивова Томакова
Велико Търново

Велико Търново
южен вход на стадион Ивайло, ул.Филип Тотю - 18;

тел:0896 716 691;
имейл: shirin_966@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Велико Търново, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net