:: Здравни медиатори - профили

Петър Милчев Иванов
Ружинци

с.Дреновец
ул. "Геоги Димитров", 31;

тел:0884 696 661;0884 696 651]
имейл:
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Ружинци, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net