:: Здравни медиатори - профили

Дияна Кирилова Антонова
Лясковец

гр.Лясковец
ул.Младост - 2, ет.1;

тел:0894 316 944; 0886 313 910;
имейл: diqnaantonova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Лясковец, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net