:: Здравни медиатори - профили

Манчо Ванчев
Кюстендил

с. Копиловци,
общ. Кюстендил
ул. Нов живот № 14

тел: 0895 810 900;
имейл: manchovanchev@zdravenmediator.net
manchinii@abv.bg
здравен медиатор в Община Кюстендил, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

- "Доброто е също така заразително, както и злото!"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net