:: Здравни медиатори - профили

Фанка Алипинова Иванова
Харманли

гр. Харманли
ул. Тракийска, N1;

тел:0894 637 163;
имейл: faniharmanli@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Харманли, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net