:: Здравни медиатори - профили

Росица Димова Тодорова
Карнобат

гр Карнобат
ул.Граф Игнатиев, 2;

тел:0876 983 939;
имейл: estrela70@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Карнобат, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net