:: Здравни медиатори - профили

Юмюгюл Мустафа Фейзула
Върбица

с,Бяла река, общ,Върбица
ул,Бели Лом, №2;

тел:0887 343 401;
имейл: yumiruya@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Върбица, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net