:: Здравни медиатори - профили

Тодорка Георгиева Георгиева
Камено

гр.Камено
ул. Неделчо Камбов, №22;

служебен тел:0897 099 863;
имейл: dora.kameno@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Камено, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net