:: Здравни медиатори - профили

Даниела Методиева Тахир
Кърджали

гр. Кърджали
к-т "Синди", община Кърджали;

тел:0895 263 777;
имейл: danielatahir83@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Кърджали, чл. на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net