:: Здравни медиатори - профили

Росица Радославова Симеонова
Шумен

гр. Шумен
ул.Генерал Скобелев 41;

тел:0895 055 256,054/966520;
имейл: radinko1@mail.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Шумен, член на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net