:: Здравни медиатори - профили

Тинка Енчева Йорданова
Варна

Варна
ж.к. Владислав Варненчик

тел: 0896 931 689;
имейл: tina_viki@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Варна, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 



© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net