:: Здравни медиатори - профили

Димитър Кирилов Миланов
Трън

гр. Трън
пл."Вл.Тричков." №1;

тел:0895 092 420;

имейл: milanov_dimitar@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Трън, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net