:: Здравни медиатори - профили

Валери Емилов Петров
Хайредин

с. Михайлово
ул. Ал. Стамболийски 10

тел: 0898 755 911;
имейл: valeri_pe@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Хайредин, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net