:: Промени в законодателството от 1 януари 2010г.

здравно законодателство
Здравноосигурителни вноски, болнична помощ, на какво имат право децата и бременните, диспансерно наблюдение за хронично болни, дентална помощ;
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net