:: Указания за провеждане на подбор за здравен медиатор

Указания за провеждане на подбор за здравен медиатор

Кандидати, избрани без проведен подбор и без участие на представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, няма да бъдат допуснати до обучение и съответно - до придобиване на професионална квалификация "здравен медиатор"

По - долу: 
  • Указания за подбор - в прикачения файл;
  • Примерна обява за провеждане на подбор за здравен медиатор, можете да видите: ОТТУК
  • Длъжностна характеристика на здравния медиатор: ТУК
 Указания за подбор.pdf
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net