:: Новини

Прес съобщение - Първа национална среща за ваксинопрофилактика в България събра държавен, частен и неправителствен сектор
19.05.2010 ZdravenMediator.Net

На 15 и 16 май, в гр. Хисаря, под патронажа на Парламентарната комисия по здравеопазване, се проведе първата национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Срещата се проведе със съдействието на фармацевтичната компания GlaxoSmithKline – България.

Събитието събра здравни медиатори, представители на РИОКОЗ и общопрактикуващи лекари от цяла България, които споделиха своя опит при съвместната работа за овладяване епидемията от морбили в общности с компактно ромско население и мерки за ограничаване на други заразни заболявания сред малцинствените групи.  

Проведено бе и обучение на участниците, за да се повиши ефективността на комуникацията между отделните звена, които ще реализират целите за повишаване на достъпа на уязвими групи, принадлежащи на етнически малцинства до системата на здравеопазване. Обучението включваше и модул за значението на масовото провеждане на задължителните имунизации с цел подобряване здравето на ваксинираните и предотвратяване епидемични взривове.

В момента, в България има над 100 здравни медиатора, чиято основна цел е да информират малцинствените групи за ползите от ваксинопрофилактиката. Присъстващите на семинара ясно очертаха предимствата и ролята на тези посредници, които говорят езика на общността и са запознати „отвътре” със здравните проблеми на хората в нея. В рамките на семинара, участниците коментираха често срещани проблеми, основни послания и добри практики при комуникацията си с представители на уязвими групи, принадлежащи на етнически малцинства. Медиаторите не крият, че във всеки регион подходът е различен. В Сливен, например, за провеждане на извънредните имунизации е използвана силата на вярата и пасторите, както и отличната комуникация между общопрактикуващия лекар, здравните медиатори и РИОКОЗ. Здравните медиатори коментират и, че важна роля играе и обвързването на детските надбавки с имунизациите. Най-успешни в овладяване на епидемията от морбили са били екипите, в които има здравен медиатор, общопрактикуващ лекар, представител на РИОКОЗ и на общината. Участниците в срещата се обединиха и около идеята, че най-ефективен е подходът, при който имунизациите се извършват своевременно, според Имунизационния календар на Република България.

Присъстващите на форума „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” споделиха и често срещани проблеми в работата си. Според общопрактикуващите лекари и специалистите от РИОКОЗ най-големият е недостигът на хора, тъй като не всяка община отделя ресурс за обучение и заплати.

Специални гости на срещата бяха:

·      д-р Красимира Симеонова, депутат от ПГ „ГЕРБ” и член на парламентарната комисия по здравеопазване

·      Милен Миланов – Национален координатор на Инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”

·      Росица Иванова, Старши програмен ръководител към секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) към Министерския съвет, с председател заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

·      Д-р Ангел Кунчев, началник отдел „Надзор на заразните болести” към Министерство на образованието

·      проф. Мира Кожухарова,  национален консултант по епидемиология,

·      доц. Евгений Генев, Председател на БПА и на Сдружението по ваксинопрофилактика

·      проф. Ивайло Търнев - председател на фондацията "Здравни проблеми на малцинствата"

·      д-р Асен Пачеджиев, Председател на сдружение „Хигия +”.

     
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net