:: Новини

Предстои провеждане на обучение за здравни медиатори
05.10.2009 ZdravenMediator.Net

Всеки, който е представил отчет за дейността си като здравен медиатор през изминалата година, може да кандидатства за включване в обучението, като попълни и изпрати на ел. адрес  info@zdravenmediator.net формуляр за кандидатстване. Крайния срок за подаване на формуляра е 15. 10. 2009г. Десетте участниците в обучението ще бъдат избрани от комисия, включваща членове на Управителния съвет на мрежата, представители на ИОО - София и други независими експерти, като се оцени как и доколко самостоятелно и реално е попълнен формулярът. Успех!

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ formulqr_obuchenieZM_10.2009.doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net