:: Новини

Наши представители на работна визита в община Хамм, Германия
24.11.2016 zdravenmediator.net

От 14 до 17 ноември 2016 Георги Николов – ЗМ от Самоков и Цвета Петкова – член на УС на НМЗМ, посетиха община Хамм, Германия. Цвета Петкова беше поканена лично от заместник кмета - Тео Хесе, да представи работещи модели за преодоляване на  проблеми, свързани с образованието на ромски деца и ученици и подходи за работа в общността. Както в България, така и в Германия най-често срещаните проблеми са чести отсъствия , ранно отпадане от училище, трудна комуникация с родителите на ромски деца, които живеят и учат в Германия.  Бяха посетени няколко училища и детски градини, проведоха се срещи с учители, с родители и със социални работници. По време на срещите Цвета Петкова представи както практики от нейния опит за създаване на партньорства между родители и учители и развитие на общности, така и други модели на работа на НПО, училища и общини.
Георги Николов беше поканен не само да представи работата си като ЗМ, но и да се запознае от близо с дейността на Младежките центрове в Хамм. Той посети четири младежки центъра, срещна се с техни представители и заедно обсъждаха идеи, които да се реализират в бъдещия младежкия център на Самоков. Георги Николов сподели как той работи с младите хора в Самоков, представи и организирания от него Street ART Festival и планира обмяна на посещения на младежи между Самоков и Хамм.
Георги Николов представи работата си на ЗМ пред социални работници, които поздравиха не само Георги, но и целия екип на НМЗМ за добре свършената работа. В Хамм здравният медиатор е от България  и съдейства на всички новопристигнали как да получат достъп до здравни грижи, консултира нуждаещите се как да се осигуряват, често се налага да превежда, тъй като голяма част от възрастните не владеят добре немски език и това затруднява здравните консултации. ЗМ в Германия преминават през обучение и получават сертификат от структури подобни на РЗИ в България. Обучителната програма набляга на подробно запознаване със здравна и социална система, развитие на комуникационните умения и работа с уязвими групи. За съжаление позицията на ЗМ не е устойчива, така както е в България. Заплащането на ЗМ е по проект, който в края на годината приключва. Всички са убедени, че работата на ЗМ е много необходима, затова и се застъпихме пред общината да осигурят заплащане на ЗМ в Хамм и през следващата година.
По време на организирана среща с представители на общината, социални работници и учители бяха представени основните проблеми на ромите в България, както и някои специфики на отделни ромски групи, които живеят и работят в Хамм. Бяха представени и подходи за работа в и с общностите, акцентира се върху общностното развитие и идентифициране на ключови хора от ромската общност, за да може по-лесно да се  достига до най-нуждаещите се и да се решават проблеми – фокусът беше върху образованието на децата и задържането им в училище.
За пореден път работата на ЗМ беше оценена високо и участниците в срещата споделиха, че  голямото предимство на модела на ЗМ в България е гарантираната и постоянна работа на ЗМ в общините.  В бъдеще има възможност да се развиват съвместни инициативи както между НМЗМ и НПО от Хамм, така и обменни посещения за споделяне на опит и добри практики за работа с уязвими групи. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net