:: електронни медии

Здравният медиатор Мильо Добрев – мисионер във Варна
По инициатива на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Мильо ще помага на пострадалите от наводненията. „Веднага след като получих предложението от НМЗМ не се замислих нито за миг, получих подкрепата и на община Стралджа, приготвих се набързо и тръгнах"
Наводненията в Мизия
Обобщени отзиви за участитето на здравните медиатори в спасителните акции, след наводненията в Мизия - август 2014г.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net