:: Здравни проучвания и публикации

Репродуктивни нагласи и поведение в България

(анализ на резултати от представително социологическо изследване)
Майя Грекова

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
UNFPA – Фонд на ООН за население

   Настоящото изследване е факт благодарение на дългогодишните усилия на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и UNFPA – Фонд на ООН за население, изразяващи се в аргументиране, организиране, намиране на средства и поддръжници за да има в България данни, информация и да е видно какви са репродуктивните нагласи и поведение на населението на България. Подобно национално проучване не е правено от 1996 г. – повече от 15 години. В съседни, а и в по-далечни страни, които не са членки на ЕС, има редица сериозни национални изследвания, които предоставят съвременни и адекватни данни. Сега ги има и у нас, за което се погрижиха проф. Майя Грекова и агенция Алфа Рисърч. Дано от следващото изследване не ни делят 15 години, а на всеки 5 да имаме възможността да проследяваме тенденциите за развитие на страната. Чудесно е, че издаването на това изследване съвпада с 60-годишнината на Международната федерация по семейно планиране – IPPF и 20-годишнината на БАСП. Reproductive beh_Final Report.pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
» Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
» Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
» Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
» ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net