:: Новини

Петдесет и седем общини ще имат здравни медиатори и през 2011 година
02.02.2011 ZdravenMediator.Net

    Управителният съвет на Националната мрежа на здравните медиатори, информира всички здравни медиатори и общинските администрации на общините, в които те работят, че Министерство на финансите осигури за пета поредна година делегиран бюджет за 105 здравни медиатори от 57 общини. Изпратено е писмо до кметовете на тези общини с утвърдения списък на здравните медиатори, които следва бъдат назначени през 2011 г.

     Ръководството на Националната мрежа на здравните медиатори и всички здравни медиатори изказват благодарност на държавните институции - НССЕДВ, МЗ, МТСП и МФ за  волята и положените усилия при утвърждаването на професията "здравен медиатор" в страната ни.  Професията е държавна политика от 2007 г., целяща подобряване достъпа до здравни услуги на хора в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Този модел вече е един от най-успешните в България, от който взаимстват и други Европейски страни.

Прилагаме списъка:  spisuk na zdravnite mediatori za naznachavane prez 2011g..doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net