:: Новини

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” учредява награда на името на “проф. д-р Ивайло Търнев”
09.12.2010 ZdravenMediator.Net


Наградата за най-висок успех на ром, студент по една от медицинските специалности - медицина, стоматология и фармация, ще се присъжда един път годишно след приключване на академичната година.

 Носителите на Наградите получават специална грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв.

Кандидатите трябва да изпратят заверена справка за успеха си за цялата учебна 2010/2011 година в офиса на Фондация «Здравни проблеми на малцинствата». Краен срок за подаване на документи – 15.09.2011 г.

 

За повече информация:
Ивайло Търнев, тел.: 0899 844 317; факс: (+359 2) 981 68 66;
e-mail: itournev@emhpf.org

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net