:: Новини

Посланикът на Кралство Великобритания покани партньори на проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
27.11.2010 ZdravenMediator.Net

На 25 ноември 2010 г. в резиденцията на посланика на Кралство Великобритания Н. Пр. Стийв Уилямс, беше даден прием, на който бяха отбелязани постиженията на проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. В събитието, като представители на Националната мрежа на здравните медиатори,  участваха – Петър Цветанов, Оля Сашова, Димитринка Борисова, Сабире Рамадан и Жеман Хасан и Диляна Дилкова

Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” стартира в разгара на епидемичния взрив от морбили, засегнал преди всичко уязвимите групи, принадлежащи към етнически малцинства в страната. Той обедини усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между здравните медиатори, общопрактикуващите лекари и РИОКОЗ. Проектът беше осъществен с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.

Вечерта откри Н. Пр. Стийв Уилямс, който на български език отправи поздравления към всички, допринесли за успеха на инициативата. След него думата беше дадена на г-жа Дариткова, член на Парламентарната комисия по здравеопазване, под чиито патронаж тя беше осъществена, както и на генералния директор на ГлаксоСмитКлайн - България г-жа Паунова. 

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов също почете събитието. Той представи приоритетите в работата на социалното министерство, а в края на речта си подчерта приноса на здравните медиатори за подобряване на контактите между социалните институции и уязвимите групи. Кметът на община Пещера, която е партньор на инициативата, г-н Варсанов, също взе думата, за да благодари на всички участници за ползотворната съвместна работа. Г-н Варсанов наблегна на важността от това във всяка община да има здравни медиатори. Той се ангажира при интерес от страна на други общини да сподели с тях опита си от работата със здравните медиатори. 

Проф. Мира Кожухарова, епидемиолог и част от експертния екип на инициативата, разказа впечатленията си от ролята на здравните медиатори по време на извънредната имунизационна кампания и сподели възхищението си от способността им да усвояват нови знания в областта на медицината и да ги предават успешно на хората от своите общности. 

Росица Иванова, държавен експерт в Секретариата на НССЕДВ, говори за приемствеността в развитието на медиаторската програма, от началото на съществуването й, през етапа на финансиране от предприсъединителните фондове, до момента. Според г-жа Иванова едно от важните послания на проведените през изминалата година срещи в рамките на Академията по ваксинопрофилактика е именно това, че здравните медиатори са необходимите партньори в работата на общопрактикуващите лекари, на кметовете и на здравните институции. 

Благодарствена реч произнесе и Петър Цветанов, Председател на Националната мрежа на здравните медиатори, който подчерта важността изграденото добро сътрудничество между държавата, неправителствения сектор и бизнеса да продължи и занапред в името на здравето и благополучието на уязвимите групи, а  и на цялото общество.

По време на дадения след официалните речи коктейл присъстващите здравни медиатори имаха възможност да се запознаят и да разговарят с представители на редица държавни институции, депутати и експерти. 

Успешната работа по инициативата за здраве и ваксонопрофилактика превърна здравните медиатори в желан и доказано надежден партньор на здравните и социални институции в цялата страна. Поканата за участие в състоялия се прием беше признание и ценен шанс здравните медиатори да се представят пред държавните институции, отговорни за развитието и стабилността на професията, и да получат заслужена благодарност за самоотвержената си работа.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net