:: Новини

Втора национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” и Общо отчетно-изборно събрание на Мрежата
06.10.2010 ZdravenMediator.Net

на 30 октомври от 14 часав Хотел   Принцес  Дедеман Тримонциум,  Пловдив ще се проведе Втората национална среща  под наслов „Инициатива  за здраве и ваксинопрофилактика”. Срещата цели да затвърди доброто сътрудничество между основните участници в кампаниите за превенция на ваксино-предотвратимите заболявания сред уязвимите групи, принадлежащи на етнически малцинства. По време на нея ще бъдат набелязани още методи за разширяване обхвата на ваксинираните в уязвимите групи. Проектът  „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” стартира през м. март 2010 г.  по повод  епидемиологичния взрив от морбили, засегнал преди всичко уязвимите групи, принадлежащи на етнически малцинства в страната. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и РИОКОЗ за постигането на по-добро покритие сред уязвимите групи, принадлежащи на етнически малцинства с ваксините от националния имунизационен календар. Проектът  се осъществява под патронажа  на Парламентарната здравна комисия, със съдействието на Националния  съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (НССЕДВ), с председател – заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов. Партньори на инициативата са Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, „Националната мрежа на здравните медиатори в България”, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Сдружение „Хигия +” и с подкрепата на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн.

На 31 октомври на същото място ще се проведе и Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”, на което се поканват да присъстват всички членове на Сдружението. 


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net