:: Новини

15 години МАТРА - сътрудничество между Холандия и България
14.09.2010 ZdravenMediator.Net

На 21 Септември 2010 г. в метростанция “СУ Св. Климент Охридски” посланик Карел ван Кестерен и кметът на София Йорданка Фандъкова откриха изложба от 15 плаката, които отбелязват 15 години МАТРА сътрудничество между Холандия и България. „Седмицата на Холандия 2010” се провежда между 20 и 27 септември 2010 г., под покровителството на Посолството на Кралство Нидерландия. Приоритетните области на подкрепа са – социално включване и интеграция на малцинствата, превенция на трафик на хора , реформа в правосъдната сиситема, достъп да информация и т.н.

В периода 2005 – 2008 година, фондация „Екип” и фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, реализираха проект  - „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”. Едно от предимствата на проект „Подобряване достъпа зо здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони” е неговата дългосрочност. Програма МАТРА е една от малкото донорски програми, която осигурява достатъчно време за реализиране на социални проекти с пилотен характер. Чрез проекта пилотно се въведоха не само иновативни методи на работа, но дори и нова социална професия - здравен медиатор дори и в селските райони в България. 

Как един пилотен проект помогна да се разрешат някои от сложните и трудно разрешими здравни и социални проблеми на ромската общност в 16-те целеви населени места?

Тук няма да се спирам на многообразието от проблеми, отнасящи се до ромската общност в селските райони на България. Ще отбележа, че във фокуса на проекта са хората- шестнадесет здравни медиатора, които бяха подбрани чрез конкурс. Те преминаха обучение по вече утвърдена от Министерството на здравеопазването програма (по проект на програма PHARE 2001) и получиха сертификати, чрез които имаха  възможност да практикуват професията здравен медиатор.

През 2007 година бе основано сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, с подкрепата на прогарама МАТРА CAP. В него членуват около 100 души – здравни медиатори, ОПЛ, експерти, лекари, съмишленици.

Изпълнението на проекта съвпадна с приемането на България през 2007 година в Европейския съюз. В същия период от време България председателства инициативата - Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 година. Това са факти, които би трябвало да благоприятстват политиката за интеграция на ромите. За съжаление обаче, прилагането на тази политика на практика е изключително трудно.

Все пак в продължение на няколоко години от НПО инициатива, професията – здравен медиатор се утвърди и се превърна от пилотна дейност в устойчива национална политика. 

Посолството на Кралство Нидерландия в България е успяло да подпомогне проекти на неправителствени организации от почти всички сфери за последните 15 години чрез програма „Матра”. Тази година е последната, в която програмата действа на територията на България. Резултатите от програмата могат да бъдат видяни, събрани в изложба, в подлеза на метрото при СУ „Св. Климент Охридски”

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net