:: Новини

Моделът на здравните медиатори в България бе представен на Европейска конференция в София
15.09.2010 ZdravenMediator.Net

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията проведе конференция на тема “Регионални синергии за имунизации в труднодостъпни популационни групи” на 21-22 септември в София. В конференцията участваха експерти от Световната здравна организация, Европейската комисия, различни европейски организации, експерти от Испания, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Словения, Румъния, Албания, Турция, Македония, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и др.

Лектори от България бяха проф. д-р Мира Кожухарова (Национален център за заразни и паразитни заболявания), Росица Иванова (Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет), д-р Ангел Кунчев (Министерство на здравеопазването) и проф. д-р Ивайло Търнев (Национална мрежа на здравните медиатори).

Проф. Кожухарова представи епидемията от морбили в България, 2009-2010. Росица Иванова запозна участниците със здравната политика за уязвими групи в България. Д-р Кунчев представи проблемите и подходите при провеждане на имунизации в ромските общности. Проф. Търнев представи модела на здравните медиатори в България. Българският модел получи висока оценка от всички експерти. Той ще бъде използван и в други държави, в които в момента се изгражда мрежа от здравни медиатори – Македония, Албания, Сърбия. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net