:: Новини

Заместник Председателя на Парламента се срещна с представители на Мрежата на здравните медиатори
13.06.2010 ZdravenMediator.Net

Срещата бе официална и се проведе в кабинета на д-р Иванов в Парламента и е в резултат на засилващото се ключово влияние на здревните медиатори в страната в процеса на  подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими малцинствени групи и хора в неравностойно положение.

Росица Иванова представи статута на професията. Здравните медиатори разказаха за дейността по изпълнение на извънредната имунизационна кампания срещу морбили и благодариха за признанието и подкрепата на Държавните институции за развитието на програмата за здравни медиатори и запазване на делегираните бюджети в общините, въпреки условията на икономическа криза в страната.

Д-р Иванов изказа благодарност към всички работещи здравни медиатори  за помощта, при овладяване на ситуацията с епидемията от морбили в страната и за ежедневните усилия, които полагат за популяризирането на профилактичните програми сред общности, в които тези медицински дейности не са популярни и явно с натрупали се в последните години сериозни пропуски. 

Анифе Хасан връчи почетни грамоти от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” на д-р Иванов и д-р Симеонова за принос в процеса на осигуряване на равен достъп до здравеопазване на хора от етническите малцинства. Срещата приключи в оптимистичен дух за развиване на портньорски взаимоотношения и подкрепа между Мрежата и всички отговорни за развитието на програмата за здравни медиатори в страната Държавни институции.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net