:: Новини

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на неправителствени организации
05.11.2008 mh.government.bg/7_pressoffice
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на неправителствени организации, работещи в сферата на здравната интеграция на уязвимите етнически общности.

Д-р Желев беше информиран за дейността на неправителствените организации за подобряване на здравното обслужване на групите в  неравностойно положение, в т.ч. и ромското население, предвид влошения им здравен статус, който е под средните показатели за страната. Изтъкнати бяха  добрите резултати от досегашното сътрудничество с Министерството на здравеопазването в реализирането на конкретни мерки за борба с туберкулозата, хепатита, ХИВ/СПИН за подобряване на общата епидемиологична обстановка в страната.   Поради ниското си образование, социален статус и географска изолация това население има затруднен достъп до здравни услуги и това изисква многосекторно сътрудничество за прилагане на ефективни интервенции, подчертаха представителите на неправителствените организации. В тази връзка те предложиха конкретни форми на представителство на организациите към Министерството на здравеопазването за подпомагане с експертни становища при обсъждане и провеждане на програми за подобряване достъпа до здравното обслужване на тази етническа общност.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net