:: Новини

Практическо обучение на Мрежата
01.05.2010 ZdravenMediator.Net

         Мрежата проведе от 27 до 29 април в гр. София практическо обучение за здравни медиатори „Лобиране и работа с медии”. То бе осъществено в рамките на проект „Кампания за утвърждаването на здравния медиатор сред обществеността и институциите”, изпълняван от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и финансиран от програма „Рома” на Фондация „Институт Отворено общество – София”.

         В обучението участваха 8 здравни медиатори от страната, одобрени с конкурс. Това бяха Калин Диков от Враца, Сениха Ахмед от Завет, Анифе Хасан от Добрич, Жеман Хасан от Варна, Сабире Рамадан от Септември, Наргис Сандова от Ловеч, Димитринка Борисова от Медковец и Анче Кривонозова от Ракитово.

         Обучението бе изцяло практическо и започна на 27 април, веднага след проведената Пресконференция на Мрежата в БТА по повод третата годишнина от учредяването й. През трите дни от обучението се осъществиха поредица от срещи. Първият ден – в телевизия БТВ със здравния репортер Кристина Баксанова, в ПР агенцията Интел Дей с Невена Попова. Вторият ден – с Елена Златанова – Координатор на ООН за населението за България, с Милен Миланов - Координатор на ромската декада, с д-р Ангел Кунчев, директор на Дирекция „Надзор на заразните болести” към МЗ, д-р Тенчо Тенев - главен държавен здравен инспектор, с Мария Методиева - Директор на програма "Рома" на ИОО София. На вечеря ни гостува Росица Иванова от НССЕДВ. През третия ден от обучението посетихме Нигяр Салим от комисията по здравеопазване към Народното Събрание и Баки Хюсеинов – бивш заместник министър на труда и социалната политика и бивш координатор на Декадата.

      „ Много съм развълнувана, защото всички срещи преминаха много успешно. Радвам се, че Министерството на здравеопазването, в лицето на д-р Тенев и д-р Кунчев ни приеха позитивно. Те изказаха много похвални думи за нашата работа като здравни медиатори по време на кампаниите, свързани с епидемията от морбили. Най-сетне и това министерство успя да види ползата от нас” – това сподели като впечатления Анифе Хасан. Д-р Кунчев предложи Мрежата да подготви писмо, в което да се призовават общините да не намаляват бюджетите за заплати на здравните медиатори, особено в контекста на ситуацията с епидемията от морбили и заради незаменимата помощ, която медиаторите оказват в момента като участници в имунизационните кампании. Писмото ще бъде подкрепено от МЗ и ще бъде разпратено до общините чрез Сдружението на общините в България.

Елена Златанова - координатор на Фонда на ООН за населението за България се ангажира да потърси подходящи визуални информационни материали, които здравните медиатори биха могли да ползват в работата си - филми, клипове и др. Фондът работи и в областта на gender политиките (овластяване на жените). В България тази област е все още неразвита, основно поради липса на капацитет в МТСП. През месец май ще стане ясно каква ще бъде дейността на Фонда в България през следващите 2 години – вероятно ще има възможности за съвместна работа с Мрежата.

Срещата в МТСП с Милен Миланов – съветник на министъра и национален координатор на „Десетилетие на ромското включване 2005-2015” - мина изключително позитивно и добронамерено. Здравните медиатори споделиха за проблемите, които срещат в работата си, най-вече, че се чувстват несигурни за бъдещето си като  професионалисти, поради липса на гарант от страна на държавните институции за дългосрочност на програмата и ежегодните проблеми по осигуряването на бюджет в общините. Във връзка с това, че ще бъдат обучени още 250 трудови медиатори, здравните медиатори поставиха въпроса за това, че обучението и повишаването на квалификацията на здравните медиатори не се поема от държавата, а е ангажимент на общините. Милен Миланов каза, че има възможност тези въпроси да се уредят по Оперативна програма „Човешки ресурси”, мярка 5 – Здравеопазване. В момента се подписва новата Рамкова програма за малцинствата, в която г-н Миланов потвърди че е отредено значимо място на дейността на здравните медиатори.

„Държавата ни дава заплати и не ни иска отчет, и не се интересува в голяма част от това, какво правим, ние сме ВИП - оттук идва безотговорността” – това сподели пред Баки Хюсеинов Димитрина Борисова от Медковец. Въпросът за необходимостта от назначаване на здравни медиатори в общините ще бъде повдигнат пред Съвета по местно самоуправление и администрация, на който г-н Хюсеинов е член. „Мрежата на здравните медиатори ще бъде включена към списъка с граждански организации, с които се консултират различни програмни документи, които се изработват и предлагат от страна на БСП в областта на работата с малцинства” – ангажира се г-н Хюсеинов.

Срещата с Директора на програма „Рома”  на „Институт Отворено общество - София” г-жа Мария Методиева премина в изключително приятелска обстановка. Бяха обсъдени проблемите на ромската общност във всички значими сфери, причините за тях и как биха могли да бъдат променени нещата. „Преди всичко, приоритет трябва да е образованието сред нашите хора” – сподели г-жа Методиева.

„Запознахме се с един много приятен човек” – така оцени Димитринка Борисова журналистката от bTV – Кристина Баксанова. Тя препоръча на здравните медиатори да се научат как да привличат вниманието на медиите, знаейки какво е интересно за хората, поставяйки се  на тяхно място и знаейки какво биха искали да слушат или прочетат. Опитната журналистка разясни как се прави и пише новина, показа на здравните медиатори различните отдели в сградата на bТV.

         „Прекарахме няколко незабравими дни в ходене и срещи. Видяхме, че институциите не са страшни и ако имаме добър диалог с тях, нещата ще се случат. Да, разбрахме, че можем и трябва да работим заедно, защото сме взаимно полезни на обществото ни!” – това е оптимистичното мнение на Жеман Хасан- здравен медиатор във Варна.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net