:: Новини

Резултати от конкурса за участие в практическо обучение „Лобиране и работа с медии”
16.04.2010 ZdravenMediator.Net

Уважаеми здравни медиатори,

В рамките на обявения за кандидатстване срок получихме формуляри от 13 здравни медиатори, желаещи да вземат участие в обучението. Формулярите бяха разгледани и оценени от комисия в състав: Цвета Петкова, Деница Сачева, проф. Майя Грекова, д-р Радосвета Стаменкова и Мария Методиева. Одобрените кандидати са следните:

№  име и фамилия 

общ брой точки 

 1

 Калин Диков                                          

 75
 2  Сениха Ахмед  75
 3  Анифе Хасан  72
 4  Наргис Сандова  69
 5 Димитринка Борисова  66
 6  Манчо Ванчев  61
 7  Сабире Рамадан  60

Обучението ще бъде проведено в гр. София в периода 26-29 април 2010 г.

Благодарим на всички здравни медиатори, които проявиха активност и изпратиха формуляри за участие! Поздравяваме одобрените кандидати, а на останалите пожелаваме успешна работа и висок състезателен дух и занапред!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net