:: Новини

ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ
09.04.2010 ZdravenMediator.Net

На международният ден на ромите - 8 април, в хотел “Радисън” – София, бе официално чествана петата годишнина от изпълнението на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015. Срещата бе открита от министъра на МТСП - Тотю Младенов. Представени бяха постигнати резултати по основните приоритети: заетост, здравеопазване, жилищни условия, антидискриминация, култура и образование. В приоритет “Здравеопазване” зам. министър Тодорка Костадинова изтъкна като едно от най-значимите постижения - устойчивото развитие на програмата за здравните медиатори.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net