:: Новини

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ „ЛОБИРАНЕ И РАБОТА С МЕДИИ”
17.03.2010 ZdravenMediator.Net

Приканваме да кандидатстват всички здравни медиатори, желаещи да подобрят уменията си за комуникация с обществеността, институциите и медиите.

Очакваме вашите изцяло попълнени формуляри за кандидатстване в срок до 31.03.2010 г. на адрес info@zdravenmediator.net. Участниците в обучението ще бъдат избрани от комисия, включваща членове на Управителния съвет на мрежата, представители на ИОО - София и други независими експерти. Кандидатурите ще бъдат оценени въз основа на анализ на отговорите и заявените информационни потребности при попълване на формуляра и според степента на съответствие на написаното с темата на обучението.

За участие в обучението ще бъдат одобрявани само пълноправни членове на мрежата (платен членски внос), които активно участват в работата на мрежата (регистрация във форума в интернет сайта на мрежата).

Проектът е финансиран от програма „Рома” на Фондация „Институт Отворено общество – София”.

Формуляр за кандидатстване: formulqr PR obuchenie ZM 2010.doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net