:: Новини

На вниманието на представители на общините и на всички здравни медиатори!
05.03.2010 ZdravenMediator.Net

И двата колежа имат готовност да проведат обучение, така че е възможно да бъдат сформирани две групи – една в северна и една в южна България. Минималната бройка за група е 20 души. Продължителността на обучителния курс е около 15 дни. Сумата за обучение на един здравен медиатор е между 700 и 800 лв., в което са включени часовете на лекторите, учебни материали, нощувки и храна. Тази сума трябва да бъде заплатена или от общините, или от организации или лица, които искат да инвестират в собственото си обучение или в обучението на свои служители.

 

Критериите за избор на обучаеми здравни медиатори са следните:

-        завършено средно образование;

-        принадлежност към общността, в която ще работят;

-        добро познаване на проблемите на общността и съпричастност;

-        владеене на майчиния език на общността;

-        комуникативни умения.

 

Срокът за заявяване на интерес към обучението е 10 април 2010 г. За информация можете да се свържете с Петър Цветанов на e-mail info@zdravenmediator.net или на телефон 02 986 71 13.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net